Kulturredaktionen


Adress:
Hufvudstadsbladet/Kultur
PB 217 00101
Helsingfors


Mejla oss på kultur@hbl.fi, eller fornamn.efternamn@hbl.fi.
Telefonnummer +358 (0)9 125 31


Medarbetare:

Philip Teir
kulturchef
Recenserar:böcker, teve och musik
Tycker om: tidningen Svensk Bokhandel, SVT Play och Yles arkiv
Tre oumbärliga böcker: Tua Forsströms samlade, Räddaren i nöden (JD Salinger), Sönder (Henry Parland)

Annika Hällsten
kulturreporter
Uppdrag: Intervjuer. Recenserar sporadiskt pop, rock och
deckare.
Tycker om: Tjocka tidskrifter, tv-serien House,
maffiafilmer och allt som Barbara Vine, PD James och Siri
Hustvedt har skrivit.
Tycker inte om: Science fiction.
Två oumbärliga dvd-boxar: Gudfadern och Brideshead
Revisited (tv-serien).

Dan Sundell
konstkritiker
Uppskattar den konst som bär en vision.
En välriktad pil spränger ögat – utan ett ord.

Lena von Bonsdorff
musikredaktör
Uppdrag: synliggöra musik och musiker
Uppskattar: ett autentiskt tonfall
Tycker inte om: trångsynt musiksmak=förakt för ”de andra”
Engageras av: Kaija Saariahos tonspråk, Bardo Thödol (Erik
Bergman), kammarmusik i alla genrer

Pia Ingström
litteraturredaktör

Recenserar: Böcker
Tycker om: Leevi and the Leavings, Barbara Pym, Pettson och
Findus
Tycker inte om: Manga, musikinslag på litteraturevenemang,
barnböcker som imiterar barnens egen humor på ett
inställsamt sätt
Oumbärliga böcker: Anna Karenina, Anne på Grönkulla-serien,
Väinö Linnas Torpartrilogi, Olga Tokarczuks Daghus, natthus

Elisabeth Nordgren
teaterredaktör
Recenserar: mestadels teater
Tycker om: litauisk teaterestetik
Tycker inte om: brott mot yttrandefriheten

Malin Slotte
tv-redaktör/kulturreporter
Recenserar: mest tv, ibland teater och nån bok
Tycker om: goda berättelser, storstäder och mode
Tycker inte om: socialpornografiska freakshower
Tre oumbärliga tv-program: In Treatment, Extras, Project
Runway

Hans Sundström
filmkritiker
Föredrar att knyta an till det gamla goda i stället för det
nya dåliga.