Arkiv för december 2nd, 2009

Kulturen på kulturen

Publicerad: 02/12 15:50

Jag läser Björn af Kleen i Expressen som skrivit en högst aktuell och ganska nedslående text om hur nedskärningarna på de svenska tidningarna börjar synas på kulturredaktionerna. Dagens Nyheter ska halvera hela sin frilansbudget, från astronomiska 40 miljoner kronor till 20 miljoner, och sparåtgärderna drabbar naturligtvis också de frilanstäta kultursidorna.

Nedskärningarna på DN har varit full synliga i tidningen på sistone. Borta är många stora intervjuer, kvar är nyhetsdelen, uppslaget ”Idé & Kritik”, scenrecensioner och essän. Åtminstone har man behållit det nödvändiga – men DN Kultur känns tunnare än någonsin.

För frilansarnas ekonomi är det här förstås en katastof. Det fanns en tid då man blickade avundsjukt på de stora svenska tidningarnas kultursidor, för deras möjlighet att köpa in fantastiskt initierade texter, men nu är det uppenbart att någonting radikalt håller på att hända. När Sveriges största dagstidning går in för så häftiga sparåtgärder kan man tolka det som ett uttryck för situationen inom hela fältet.

Björn af Kleen efterlyser mera satsningar på reportage, och som skribent håller jag med fullständigt, eftersom åsiktsjournalistisk – som den här bloggen – är ren skrivbordsjournalistik som lätt bara skapar rundgång. Men reportage hör till de allra svåraste genrerna inom de ramar som kultursidor ger. Det är dyrt och mödosamt och ibland inte alldeles lätt att hitta bra uppslag. Här i Svenskfinland finns det knappt några frilansande reportageskribenter överhuvudtaget (en del av dem publiceras i Volt). Men af Kleens förslag är definitivt en invit att initiera fler texter av den typen.