Arkiv för september 29th, 2009

Dagens viktigaste länkar

Publicerad: 29/09 10:12

Vi landade på redaktionen efter Göteborgs bokmässa och började genast tänka på nästa mässa – den som ordnas i Helsingfors i slutet av oktober. Massor av bra grejer på gång inför den. En stor skillnad är förstås att Helsingforsmässan ordnas i hemknutarna, vilket brukar betyda kortare dagar än i Göteborg. När mässprogrammet är slut drar vi hem för att laga kvällens middagar.

På kultursidorna i dag recenserar Dan Kronqvist The Lost Symbol, Dan Browns senaste.

Dessutom kan det vara roligt att hålla utkik på de svenska kultursidorna i dag, eftersom Monika Fagerholms Glitterscenen har svensk recensionsdag. I efterordet till boken nämner Fageholm en artikel av Hbl:s musikredaktör Lena von Bonsdorff om Mahler och den amerikanska filosofen Martha Nussbaum. Artikeln fanns dessvärre inte på nätet – men det är nu åtgärdat, och ni kan läsa den här.

Martha Nussbaum säger att ”Språket har slitits ner av vår vardagliga kommunikation, men musiken kan befria från vanor och seder och intellektuella försvar”.

Det påminner om ett spår som Fagerholm var inne på under det samtal som refereras i mitt förra inlägg: att orden, babblandet, teorierna, har en tendens att komma i vägen för livet.