Språkhyfs: Dryyft

Publicerad: 03/08 11:17

Hbl Kultur slår vakt om ditt semesterordförråd. Vi fortsätter vårt österbottentema med lite känslor.

”Dryyft” kan betyda hemlängtan eller längtan efter någon man håller kär. ”Jag har dryyft ett mamm” säger man när man längtar efter sin mamma. Men man kan också ”ha dryyft” utan att rikta känslorna mot någon speciell, som en obestämd saknad.

Dryyft är ett av de mer poetiska österbottniska ord jag känner till, kanske för att dialekter sällan kommer särskilt konkret in på känslolivet. På Monå byaforskares hemsida (www.netikka.net/monaby) finns en lång lista på österbottniska dialektord och när man tittar på dem inser man att de flesta är ganska prosaiska och instrumentella.

Många hade nog dryyft i Österbotten i slutet av 1800-talet då hela byar flyttade till Amerika. De som emigrerade hade säkert också dryyft hem. Kanske är det helt enkelt ett österbottniskt predikament att ha dryyft.

”Kom tillbaka, vi har så dryyft” står det till exempel i gästboken på artisten Geir Rönnings hemsida. På en blogg hittar jag följande mening, som känns urösterbottnisk: ”Lillo, jag sitter å väntar på att du ska koma på Skype! Har dryft ett er”! I den meningen ryms ett helt liv: den unga österbottniska generationen som ofrånkomligen måste flytta ut i stora världen, men som håller kontakt via internet. På dialekt.