Arkiv för augusti 3rd, 2009

Språkhyfs: Lama

Publicerad: 03/08 10:18

Hbl Kultur slår vakt om ditt semesterordförråd. Den här gången reder vi ut begreppen kring lågkonjunkturen.

Arbetslösheten ökar, soppköerna blir längre och vardagen blir helt enkelt dystrare när hjulen i ekonomin inte snurrar på som de brukar.

Finns det något bättre ord för att beskriva situationen än det också i finlandssvenskan numera så vanliga lama?

Lama säger allt. Ordet täcker brödköerna hos församlingarna och den dystra stämning som lägger sig över orter där den största arbetsgivaren tvingats slå igen, tvångsförsäljningar av egendom och personliga konkurser. Laman innebär också att någon blir permitterad, en annan mister sitt jobb och en tredje tillbringar semestern hemma i stället för att åka på den årliga semesterveckan till södern. Eller att företagen publicerar dystra ekonomiska resultat.

På svenska heter det att världsekonomin och ekonomin i Finland nu befinner sig i recession. Den nationalekonomiska definitionen på recession är att tillväxten, bruttonationalprodukten, sjunkit under två på varandra följande kvartal. När recessionen blir riktigt djup, om BNP dyker mer än 10 procent eller recessionen har varat i tre år, ja då talar man om depression.

Lågkonjunktur är ett annat ord för att beskriva situationen just nu. Det är en mera direkt översättning av finskans lama.

Lågkonjunktur är inte lika definierat som recession i nationalekonomin, men beskriver ändå ett tillstånd där dyst­ra ekonomiska nyheter präglar vardagen.

Andra ord som hänger nära samman med lågkonjunktur och recession är avmattning, konjunkturnedgång och konjunktursvacka. Avmattning innebär att uppgången i en bransch börja avta och konjunkturnedgång att det går sämre i ekonomin. Konjunktursvackan innebär att fenomenen är snabbt övergående.

Lama var allmänt i finlandssvenskt tal redan för 40 år sedan. Och under lågkonjunkturen på 1990-talet nämnde också Mikael Reuter och Forskningscentralen för de inhemska språken lama som ett ord som används i vardagligt talspråk.

”Jag tycker inte det är så mycket att bekymra sig över så länge vi alla är medvetna om att det är ett citatlån från finskan som används i vardagligt talspråk. Men i skriven text bör vi säga depres­sion”, skrev Reuter i en språkruta från 1993.

Lama, lågkonjunktur eller depression. Man må använda vilket ord man vill för att beskriva situationen just nu. Men alla kan säkert vara överens om att vi önskar oss en snabb återhämtning. Helt enkelt att lågkonjunkturen är slut och det börjar gå uppåt igen.

Katarina Koivisto