Bilder » Schola Cantorum

Schola Cantorum

Dirigent Tone Bianca Dahl. Kören uppstod 1964 vid Oslo universitet som en kör för studerande vid musikvetenskapliga institutionen. Numera kommer merparten av sångarna förutom från musikvetenskapliga institutionen också från Norges Musikhögskola.


Leave a comment