Hoppas livsstil blir otrendigt

Publicerad: 11/07 13:35

Hbl Kultur slår vakt om ditt semesterordförråd.
”Livsstil” verkar att ha ersatt 90-talets ”kommunikation” som främsta modeord.
Över det ordet fanns alltid något så rörande hoppfullt, som hängde ihop med att den blyge nordbon skulle integreras. I förlängningen användes det, på grund av sin värdeladdning, i alla möjliga sammanhang där det ibland blev obegripligt. Jag minns en presentation av ett datorprogram där man kunde göra ”kommunikationsskulpturer”.
Eftersom det här årtiondet snart är slut hoppas jag att ordet ”livsstil” snart igen blir ersatt av något annat. Tidigare fanns det ofta i ”livsstil” en moraliserande biton, bestämningsorden kunde vara vild, slarvig, oregelbunden etc. I dagens ”livsstilsprogram” har ordet fått ganska annorlunda bitoner. Man får följa med hur experter gör om någons hem eller trädgård, man får se före och efter och förväntas tycka att efter är vackrare och mysigare än före. När det gäller tidningar verkar ”livsstil” gå ut på att man ska känna någon sorts bubblande glädje som alstrar sig själv medan man läser, och glömma hur ytligt innehållet kanske är.
”Livsstil” i sin nya tappning är ett lika manipulativt begrepp som tidigare. Men nu är de dolda förväntningar det innehåller inte av puritansk natur, de går tvärtom ut på att man inte får vara tråkig. Och vad som är tråkigt, det avgör konsulterna. Ingen av dem har någonsin blivit rik och berömd på att andra sitter och fördjupar sig.
Robin Valtiala
kultur@hbl.fi